Današnji ekonomski krajolik oblikovale su dvije velike sile, tehnologija i globalizacija. Tehnologija je obilježena novim proizvodima i uslugama koje omogućavaju korisnicima detaljno istraživanje prije same kupovine a globalizacija nas je uvela na tržište s gotovo neograničenim brojem potencijalnih korisnika.

Kompanije često izgube iz vida da se njihovo tržište svakih nekoliko godina promijeni a zahtjevi kupaca  i pravila tržišnog natjecanja stvaraju pritisak kojemu mnogi ne mogu odoljeti. Snažna konkurencija i neprestano razmišljanje o njoj udaljava nas od stvarnog predmeta našeg fokusa a to su klijenti.

Jedan od glavnih zadataka naših marketing strategija je pomoći kompanijama da uvide važnost transformacije od razmišljanja “iznutra” prema razmišljanju “izvana”. Još uvijek prevelik broj kompanija posluje s usredotočenošću na proizvod i konkurenciju umjesto s usredotočenošću na zadovoljavanje potreba.

 

Marketing aktivnosti koje možemo ponuditi Vašoj kompaniji:

  1. Analiza kompanije i njene marketinške učinkovitosti
  2. Analiza tržišta i konkurencije
  3. Marketinški plan
  4. Strateški marketing
  5. Taktički marketing
  6. Transformacijski marketing